Белорусская женская лига
Общественная организация English | Русский
Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі

Обложка книгиМатэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27-28 лютага 1998 г.)

Складальнік і навуковы рэдактар: Н.І. Стужынская, канд. гіст. навук

Рэцэнзенты:Н. Васілеўская, канд. гіст. навук, I. Кузняцоў, канд. гіст.навук

У зборніку прадстаўлены даклады ўдзельнікаў канферэнцыі, якая прысвечана трагічным падзеям ў гісторыі Беларусі XX стагоддзя, ахвярам таталітарнай палітычнай сістэмы. Матэрыялы адлюстроўваюць лёс палітычнай апазіцыі і масавага знішчэння людзей у 1937-1938 гг., поспехі карнай палітыкі савецкай улады, тэналогію тэррору і ўсеагульнага палітычнага кантролю. Высвятляюцца лёсы вядомых дзеячоў і простых людзей, асобных мясцінаў і сем'яў. называюцца імёны ахвяраў і катаў.

Зборнік разлічаны на навукоўцаў, студэнтаў і шырокага кола чытачоў.

Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27-28 лютага 1998 г.)- Мн., 1998. - 278 стар., 2 іл.- 2-е выд., выпр., дап.

ISBN 5-866617-059-2

© Калектыў аўтараў, 1998

 

ЗМЕСТ

Т. Протько (Минск, Беларусь)
Политические репрессии в Беларуси. История и современность.

РЭПРЭСІІ: ПАДЗЕІ I ЛЮДЗІ

В. Астрога (Мінск, Беларусь)
Палітычныя рэпрэсіі беларускіх даследчыкаў новай і найноўшай гісторыі (1920—30-ыя гады)

Н. Васілеўская (Мінск, Беларусь)
Масавыя рэпрэсіі інтэлігенцыі

А. Гесь (Мінск, Беларусь)
"Выслаць за межы Беларусі..."

А. Дзярновіч (Мінск, Беларусь)
Да дэмаграфічнага вызначэння масавых рэпрэсіяў камуністычнага рэжыму. Тэзы.

I. Канапацкі (Мінск, Беларусь)
Справа № 35137 паўнамоцнага прадстаўніка АДПУ БССР аб кантррэвалюцыйнай татарская арганізацыі ў Мінску

И. Кашкин (Гомель, Беларусь)
О трагическом прошлом

И. Кузнецов (Минск, Беларусь)
Технология террора

В. Лебедзева (Гомель, Беларусь)
Старонка мартыралогу: Палута Бадунова

А.М. Литвин (Минск, Беларусь)
К вопросу о политических репрессиях на Беларуси в годы второй мировой войны

Л. Лыч (Мінск, Беларусь)
Масавыя рэпрэсіі 30-х гадоў у лесе нацменшасцяў Беларусі

У. Навіцкі, У. Завальнюк (Мінск, Беларусь)
Рэпрэсіі духавенства рымска-каталіцкай царквы ў БССР (20—30-ыя гг.)

Н. Рымарев (Минск, Беларусь)
Как уничтожали мою деревню

В. Скалабан (Мінск, Беларусь)
Удзел ва Ўсебеларускім з'ездзе 1917 г. як падстава для рэпрэсій

Н. Стужынская (Мінск, Беларусь)
Антыбальшавіцкі рух у Беларусі і палітычныя рэпрэсіі. 20-я гады XX ст.

Н. Токарев (Минск, Беларусь)
Учёные Академии наук — жертвы политических репрессий 30—40-х годов

А. Урублеўскі (Мінск, Беларусь)
Рэпрэсіі супраць духавенства і вернікаў у 1917—1940 гг.

М. Чарняўскі (Менск., Беларусь)
Да гісторыі мядзельска-смаргонскага вучнёўскага падполля

А. Штеменко (Гомель, Беларусь)
Тайны Шекотовского леса

A. Юршэвіч (Мёры, Беларусь)
Спякотны чэрвень сорак сёмага.

М.М. Blombergowa (Lödz, Polska)
Archeologiczny aspekt badan w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

K. Gomoika (Gdansk, Polska)
Polityka rzadöw wibec bialorusinow w II Rzeczypospolitej

R. Lindner (Gerlingen, Deutchland)
Wissenschaft im Stalinismus: Das Institut flir Geschichte der AN BSSR.

P. Ліндэр (Герлінгер, Нямеччына)
Навука пры сталінізме: Інстытут гісторыі АН БССР Резюме.

РЭПРЭСІІ I СУЧАСНАСЦЬ

Л. Волчок (Минск, Беларусь)
Белорусская ассоциация жертв политических репрессий: цели, проблемы

И. Илькевич (Смоленск, Россия)
Совместное использование в научных целях уголовных дел снятого фонда оперативных архивов территориальных органов Федеральной службы безопасности России

B. Карбалевич (Минск, Беларусь)
Политические репрессии 90-х гг.: тенденции и особенности

A. Киштымов (Минск, Беларусь)
Права человека как составляющая европейской безопасности

Г. Климович {Минск, Беларусь)
Репрессии и жертвы репрессий

B. Костка (Мінск, Беларусь)
Спецслужбы ў сістэме дзяржаўнага кіравання

М. Крывальцэвіч (Мінск, Беларусь)
Курапаты як помнік гісторыі і аб'ект палітыкі

А. Лукашук (Прага, Чэхія)
Сакрэтныя архівы ў посткамуністычнай Еўропе: заканадаўства і грамадская практыка

Т. Малевич (Гродно, Беларусь)
Коммунистические репрессии и современность

Версия для печати
Powered by
SAPID CMS