Белорусская женская лига
Общественная организация English | Русский
Книги

В этом разделе Вы можете найти информацию о некоторых книгах, изданных при содействии ОО "Белорусская женская лига".

 

Обложка книгиПалітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27-28 лютага 1998 г.)

Складальнік і навуковы рэдактар: Н.І. Стужынская, канд. гіст. навук

У зборніку прадстаўлены даклады ўдзельнікаў канферэнцыі, якая прысвечана трагічным падзеям ў гісторыі Беларусі XX стагоддзя, ахвярам таталітарнай палітычнай сістэмы. Матэрыялы адлюстроўваюць лёс палітычнай апазіцыі і масавага знішчэння людзей у 1937-1938 гг., поспехі карнай палітыкі савецкай улады, тэналогію тэррору і ўсеагульнага палітычнага кантролю. Высвятляюцца лёсы вядомых дзеячоў і простых людзей, асобных мясцінаў і сем'яў. называюцца імёны ахвяраў і катаў.

Подробнее о книге


Обложка книги

Боль людская. Воспоминания жертв политических репрессий 1930-1950-х годов

Составители: Н.В.Василевская, И.Н.Кузнецов, Н.И.Стужинская

В сборнике представлены воспоминания тридцати уроженцев Беларуси, репрессированных на территории республики и за её пределами в 30-50-е годы.

Главное в «Боли людской», - а это воспоминания очевидцев, - искренние размышления о пережитой народом трагедии. Рассказы свидетелей массовых политических репрессий в БССР и СССР каждым своим словом взывают к справедливости, обличают бесчеловечную практику террора.

Подробнее о книге


Обложка книги

Стужынская Н.І. Беларусь мяцежная

З гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву: 20-я гады ХХ стагоддзя.

Праца кандыдата гістарычных навук Н.Стужынскай выканана ў межах праекту “Гісторыя, якой няма ў падручніках” і прысвечана маладаследаваным і малавядомым падзеям Беларускага Рэзістанса: Слуцкаму паўстанню і дзейнасці антысавецкай партызанкі ў 20-я гады ХХ ст. У дадатку прадстаўлены матэрыялы, якія адлюстроўваюць тагачасную барацьбу.

Подробнее о книге


Обложка книгиГісторыя, якой няма ў падручніках

Рэдакцыйная калегія: канд. гіст. навук Ніна Стужынская, канд. гіст. навук Віктар Астрога, докт. гіст. навук Захар Шыбека, канд. гіст навук Уладзімір Калаткоў.

Рэцэнзенты: д-р гіст. навук, праф. Ніна Пятрова (Масква), д-р гіст. навук, праф. Адам Мальдзіс.

Зборнік змяшчае даклады па маладаследаваных пытаннях гісторыі Бсларусі. Кніга будзе карысная для навукоўцаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, аспірантаў і студэнтаў-гісторыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Подробнее о книге

 

Версия для печати
Powered by
SAPID CMS